Pomoč HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Uporabniški priročnik

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Uporabniški priročnik

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje brez predhodnega pisnega
dovoljenja je prepovedano, razen v
primerih, ki jih dovoljuje Zakon o
avtorskih pravicah.

Logotipa Adobe in Acrobat sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni
znamki Adobe Systems d.d.
registrirani v ZDA in/ali drugih državah.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® in Windows
2000® so v ZDA registrirane
blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation.
Intel® in Pentium® sta zaščiteni
blagovni znamki korporacije Intel.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Številka objave:

Q8081-90126

Februar 2006

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so dodane
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP
ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.
Podjetje Hewlett-Packard ne
odgovarja za naključne ali posledične
poškodbe v povezavi z ali zaradi
opreme, izdelave ali uporabe tega
dokumenta in programskega
materiala, ki ga opisuje.
Opomba: Upravne informacije
najdete v

Tehnični podatki

.

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste v
dvomih, najprej preverite pri pravnem
zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

Potni listi

Dokumenti za priseljevanje

Dokumenti o služenju
vojaške obveznosti

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:

Poštne znamke

Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Denar, potovalni čeki ali
denarne nakaznice

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

Varnostne informacije

Opozorilo

Da bi preprečili

nevarnost vžiga ali
električnega udara, izdelka
ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega sunka.

Opozorilo

Možna

nevarnost električnega udara

1.

Preberite vse napotke v
priročniku za nastavitev.

2.

Ko napravo priključujete v
električno omrežje, mora biti
vtičnica ozemljena. Če ne veste
zagotovo, ali je ozemljena, naj
to preveri usposobljen električar.

3.

Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.

4.

Pred čiščenjem naprave
izvlecite napajalni kabel iz
vtičnice.

5.

Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če
ste mokri.

6.

Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7.

Izdelek položite na zaščiteno
mesto, kjer ne more nihče
stopiti na napajalni kabel ali se
spotakniti obenj in ga tako
poškodovati.

8.

V primeru težav med
nastavljanjem si oglejte
poglavje Odpravljanje težav v
zadnjem delu priročnika za
namestitev ali

Informacije o

odpravljanju težav

v

uporabniškem priročniku.

9.

V notranjosti ni delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik.
Servisiranje prepustite
usposobljenim serviserjem.

10.

Napravo uporabljajte na dobro
prezračevanem mestu.

11.

Uporabljajte samo s priloženim
vmesnikom za napajanje HP.

Opozorilo 1

Ta oprema ne

deluje med izpadom elektrike.

Opozorilo 2

Zgornji del

slušalke lahko privlači
nevarne objekte, npr.
bucike, sponke ali igle.
Pazite, da se ne
poškodujete zaradi nevarnih
objektov, ki se zadržujejo na
zgornjem delu slušalke.