Ajutor HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Ghidul utilizatorului

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Ghidul utilizatorului

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informaţiile conţinute în acest
document se pot modifica fără preaviz.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea fără permisiune prealabilă
sunt interzise, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legile privind drepturile
de autor.

Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® şi Windows
2000® sunt mărci comerciale
înregistrate în SUA ale Microsoft
Corporation.
Intel® şi Pentium® sunt mărci
înregistrate ale Intel Corporation.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Număr publicaţie:

Q8081-90123

Februarie 2006

Notă

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele din declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc
aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere a prezentului document nu
poate fi interpretată drept garanţie
suplimentară. Compania HP nu este
responsabilă pentru nici o omisiune
sau eroare tehnică sau editorială din
prezentul document.
Compania Hewlett-Packard Company
nu este responsabilă pentru daunele
produse în urma furnizării, respectării
sau utilizării acestui document şi a
programelor descrise în el.
Notă: Informaţii despre reglementări
se găsesc în capitolul

Informaţii tehnice

.

În anumite regiuni este ilegală
copierea următoarelor articole. Dacă
aveţi dubii, consultaţi un reprezentant
legal.

Acte şi documente oficiale:

Paşapoarte

Documente de imigrare

Acte de recrutare şi livrete
militare

Legitimaţii, insigne şi
carduri de identificare

Timbre şi însemne oficiale:

Timbre poştale

Tichete de masă

Cecuri şi ordine de plată către
agenţii guvernamentale

Bancnote, ceruri de călătorie
sau ordine de plată

Certificate de depozit

Documente cu drepturi de autor

Informaţii de siguranţă

Avertisment

Pentru a

preveni eventualele incendii
şi electrocutări, nu expuneţi
produsul la ploaie sau alt tip
de umezeală.

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.

Avertisment

Pericol de

electrocutare

1.

Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă
că aţi înţeles toate instrucţiunile
din Ghidul de instalare.

2.

Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când
conectaţi unitatea la o sursă de
curent electric. În cazul în care
nu ştiţi dacă priza are
împământare, adresaţi-vă unui
electrician calificat.

3.

Citiţi cu atenţie toate
avertismentele şi instrucţiunile
de pe produs.

4.

Deconectaţi produsul de la
reţeaua de curent electric
înainte de a-l curăţa.

5.

Nu instalaţi sau utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci
când sunteţi ud.

6.

Instalaţi produsul în siguranţă,
pe o suprafaţă stabilă.

7.

Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde nimeni să nu
poată călca şi să nu se poată
împiedica de cablul de
alimentare şi unde cablul să nu
poată fi deteriorat.

8.

Dacă întâmpinaţi probleme pe
parcursul configurării, consultaţi
secţiunea Depanare din ultima
secţiune a Ghidului de instalare
sau consultaţi

Informaţii dedpre

depanare

din prezentul Ghid al

utilizatorului.

9.

Acest produs nu poate fi
depanat de persoane fără
calificare. Pentru service,
adresaţi-vă personalului calificat.

10.

Utilizaţi produsul într-o zonă
bine ventilată.

11.

Utilizaţi numai adaptorul de
curent furnizat de HP.

Avertisment 1

Acest

echipament nu va funcţiona
la întreruperea alimentării
principale.

Avertisment 2

Casca

pentru ureche a receptorului
utilizat cu acest produs
poate să atragă obiecte
periculoase precum pioneze,
capse sau ace. Aveţi grijă să
împiedicaţi rănirile care pot
surveni datorită reţinerii de
obiecte periculoase de către
casca pentru ureche a
receptorului.