HP Officejet 4315 leírás

background image

Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Felhasználói kézikönyv

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Az itt található információk előzetes
figyelmeztetés nélkül
megváltozhatnak.
Bárminemű sokszorosítás, átdolgozás
vagy fordítás csak előzetes írásos
engedéllyel lehetséges, ez alól csak a
szerzői jogi törvényben meghatározott
esetekben lehet eltérni.

Az Adobe és az Acrobat embléma az
Adobe Systems Incorporated
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei
az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Windows®, a Windows NT®, a
Windows ME®, a Windows XP® és a
Windows 2000® a Microsoft
Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegyei.
Az Intel® és a Pentium® az Intel
Corporation bejegyzett védjegyei.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Kiadványszám: Q8081-90117
2006. február

Közlemény

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó kizárólagos jótállás a
jótállási nyilatkozatban olvasható,
mely az adott termékekhez és
szolgáltatásokhoz van mellékelve. Az
itt leírtak semmiképpen sem
tekinthetők további jótállás alapjának.
A HP-t nem terheli felelősség az
ebben a dokumentumban foglalt
technikai vagy szerkesztési hibákért
és hiányosságokért.
A Hewlett-Packard Company nem
felelős az olyan közvetlen vagy
közvetett károkért, melyek a jelen
dokumentumban megadott
információk és az általuk leírt program
felhasználása folytán keletkeztek.
Megjegyzés: A hatósági
nyilatkozatok itt találhatók:

Műszaki

információk

.

A legtöbb országban tilos másolatot
készíteni az alábbiakról. Ha kétségei

merülnek föl, kérje ki egy jogi
szakértő véleményét.

Hivatalos iratok vagy
dokumentumok:

Útlevelek

Bevándorlási iratok

Hadkötelezettséggel
kapcsolatos iratok

Azonosítójelvények vagy
azonosítókártyák

Hivatalos pecsétek:

Postabélyegek

Élelmiszerjegyek

Állami hivatalokra kiállított
csekkek vagy váltók

Bankjegyek, utazási csekkek
vagy átutalási megbízások

Letéti jegyek

Szerzői jogvédelem alá tartozó
dokumentumok

Biztonsági információk

Figyelem!

A tűz vagy

elektromos áramütés
kockázatának elkerülése
érdekében óvja a készüléket
az esőtől vagy bármilyen
nedvességtől.

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, melyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.

Figyelem!

Áramütés

kockázata.

1.

Olvassa el figyelmesen a
Telepítési útmutatóban található
összes utasítást.

2.

A készüléket csak földelt
aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben nem biztos abban,
hogy a csatlakozóaljzat el van
látva földeléssel, forduljon
szakemberhez.

3.

Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi
figyelmeztetést és utasítást.

4.

Tisztítás előtt húzza ki a
készülék csatlakozóját a fali
aljzatból.

5.

A készüléket nem szabad víz
közelében illetőleg nedves
testtel üzembe helyezni és
használni.

6.

A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7.

Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol
senki nem léphet a tápkábelre
és nem botolhat meg benne, és
ahol a kábelt nem érheti sérülés.

8.

Ha a telepítés során
problémába ütközik, lapozza fel
a Telepítési útmutató utolsó
fejezetének hibaelhárítással
foglalkozó szakaszát, vagy
nézze meg a jelen Felhasználói
kézikönyv alábbi részét:

Hibaelhárítási tudnivalók

.

9.

A készülék belsejében
nincsenek a felhasználó által
javítható alkatrészek. A javítást
bízza képzett
szervizszakemberekre.

10.

A készüléket jól szellőző
helyiségben használja.

11.

Csak a HP által mellékelt
tápkábel-adapterrel használja.

1. Figyelem!

Áramkimaradás esetén a
készülék nem üzemeltethető.

2. Figyelem!

A termékkel

használható kézibeszélő
hallgatójának sapkájába
beakadhatnak tűk, kapcsok
és más hasonló veszélyes
tárgyak. Fokozottan ügyeljen
erre, hogy elkerülje az ebből
adódó esetleges sérüléseket.