Pomoć za HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Korisnički priručnik

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacije prikazane u nastavku su
predmet promjena bez prethodne
najave.
Reproduciranje, prilagođavanje ili
prevođenje bez prethodnog pismenog
odobrenja je zabranjeno, osim ako
nije dozvoljeno autorskim pravima.

Adobe i Acrobat oznaka su ili
registrirani zaštitni znaci ili zaštitni
znaci tvrtke Adobe Systems
Incorporated u SAD-u i/ili drugim
državama.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® i Windows
2000® su registrirani zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.
Intel® i Pentium® registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Intel Corporation
u SAD-u.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Broj naklade: Q8081-90108
Veljača 2006

Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za
HP proizvode i usluge su iznesene u
izričitim garancijama prateći takve
proizvode i usluge. Ništa navedeno se
ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje
dodatne garancije. HP neće biti
odgovoran za ovdje sadržane
tehničke i uredničke pogreške ili
propuste.
Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima
odgovornost za slučajne ili
posljedične štete proizašle ili nastale
zbog opreme, sadržaja ili upotrebe
ovog dokumenta te programskog
materijala koji on opisuje.
Napomena: Zakonske obavijesti
mogu se pronaći u poglavlju

Tehničke

informacije

.

U mnogim je područjima kopiranje
sljedećeg sadržaja zakonom
zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije
provjerite kod svog pravnog
zastupnika.

Spisi ili dokumenti državnih
službi:

Putovnice

Dokumentacija o imigraciji

Spisi odabranih službi

Identifikacijske značke,
kartice ili oznake

Biljezi državnih službi:

Poštanske marke

Bonovi za hranu

Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama

Papirnati novac, putnički čekovi
ili novčane doznake

Potvrde o bankovnoj uplati

Djela sa zaštićenim autorskim
pravima

Sigurnosne informacije

Upozorenje

Kako biste

izbjegli opasnost od vatre ili
strujnog udara, ne izlažite
ovaj proizvod kiši ili nekoj
drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.

Upozorenje

Opasnost od

mogućih strujnih udara

1.

S razumijevanjem pročitajte sve
upute u Priručniku za
postavljanje.

2.

Uređaj priključite isključivo u
uzemljenu utičnicu. Ako niste
sigurni je li utičnica uzemljena
upitajte kvalificiranog električara.

3.

Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.

4.

Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.

5.

Ne ugrađujte i ne
upotrebljavajte ovaj proizvod u
blizini vode ili dok ste mokri.

6.

Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.

7.

Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može
nagaziti ili zapeti za kabel za
napajanje i gdje se kabel neće
oštetiti.

8.

Ako imate problema tijekom
postavljanja, pogledajte
Rješavanje problema u
posljednjem odjeljku Priručnika

za postavljanje ili pogledajte

Informacije o rješavanju
problema

u ovom Korisničkom

priručniku.

9.

Uređaj nema dijelova koje biste
sami mogli popravljati.
Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.

10.

Koristite ga u dobro
prozračenom prostoru.

11.

Koristite samo s HP adapterom
za napajanje.

Upozorenje 1

Ovaj uređaj

neće raditi ako nestane struje.

Upozorenje 2

Zaštita za

uho slušalice, koju ste dobili
uz ovaj uređaj, može lako
uhvatiti i opasne predmete,
kao što su pribadače,
spajalice ili igle. Vodite
računa da provjerite dio za
uho slušalice za moguće
opasne predmete, kako
biste izbjegli moguće
ozljeđivanje.