Βοήθεια HP Officejet 4315

background image

  

HP Officejet 4300 All-in-One Series

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Οδηγός χρήσης

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς
ειδοποίηση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρµογή ή η µετάφραση χωρίς
πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν
επιτρέπεται σύµφωνα µε τους νόµους
περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

Η ονοµασία Adobe και το λογότυπο
Acrobat είναι εµπορικά σήµατα
κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της
Adobe Systems Incorporated στις
ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.
Τα Windows®, Windows NT®,
Windows ME®, Windows XP® και
Windows 2000® είναι εµπορικά
σήµατα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις ΗΠΑ.
Τα σήµατα Intel® και Pentium® είναι
εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της
Intel Corporation.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Αριθµός έκδοσης: Q8081-90115
Φεβρουάριος 2006

Ειδοποίηση

Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και
αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα στο
παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι
αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε
φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή
συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις
στο παρόν.
Η Hewlett-Packard Company δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες
ή επακόλουθες ζηµιές σε σχέση µε
την προµήθεια, την εκτέλεση ή τη
χρήση αυτού του εγγράφου και του
υλικού προγραµµάτων που
περιγράφει.
Σηµείωση: Πληροφορίες σχετικά µε
τους κανονισµούς µπορείτε να βρείτε
στο κεφάλαιο

Τεχνικές πληροφορίες

.

Σε πολλές χώρες, η δηµιουργία
αντιγράφων των παρακάτω
αντικειµένων θεωρείται παράνοµη.
Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι,
ρωτήστε έναν νοµικό αντιπρόσωπο.

∆ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα:

∆ιαβατήρια

Έγγραφα µετανάστευσης

Έγγραφα στρατολογίας

Αναγνωριστικά σήµατα,
κάρτες ή εµβλήµατα

Ένσηµα:

Γραµµατόσηµα

Κουπόνια φαγητού

Επιταγές ή διαταγές πληρωµής
δηµόσιων υπηρεσιών

Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές
επιταγές ή εντολές πληρωµής

Πιστοποιητικά κατάθεσης

Έργα µε κατοχυρωµένα
πνευµατικά δικαιώµατα

Πληροφορίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

Για να

αποφύγετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέσετε το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν
χρησιµοποιείτε το προϊόν,
προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο
τραυµατισµού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση

Πιθανός

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1.

∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες
τις οδηγίες στον Οδηγό
ρύθµισης.

2.

Να χρησιµοποιείτε µόνο καλά
γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε
τη συσκευή στην πηγή
ενέργειας. Σε περίπτωση που
δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα είναι
γειωµένη, ρωτήστε έναν
ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.

3.

Να λαµβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες
που συνοδεύουν το προϊόν.

4.

Αποσυνδέστε το προϊόν από
την πρίζα πριν τον καθαρισµό.

5.

Μην εγκαθιστάτε και µην
χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά
σε νερό ή όταν είστε βρεγµένοι.

6.

Εγκαταστήστε το προϊόν µε
ασφάλεια σε µια σταθερή
επιφάνεια.

7.

Εγκαταστήστε το προϊόν σε µια
προστατευµένη τοποθεσία,
όπου δεν υπάρχει περίπτωση
να πατήσει ή να σκοντάψει
κανείς πάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας και όπου το
καλώδιο δεν θα υποστεί ζηµιά.

8.

Εάν αντιµετωπίσετε
προβλήµατα κατά τη διάρκεια
της ρύθµισης, ανατρέξτε στην
"Αντιµετώπιση προβληµάτων"
στην τελευταία ενότητα του
Οδηγού ρύθµισης ή δείτε την
ενότητα

Πληροφορίες

αντιµετώπισης προβληµάτων

σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης.

9.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν
εξαρτήµατα που µπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη.
Αναθέστε την επισκευή σε
ειδικευµένο προσωπικό
υποστήριξης.

10.

Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε
χώρο που αερίζεται καλά.

11.

Χρησιµοποιήστε τη συσκευή
µόνο µε το τροφοδοτικό που
παρέχεται από την HP.

Προειδοποίηση 1

Αυτός

ο εξοπλισµός δεν λειτουργεί
σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος.

Προειδοποίηση 2

Το

κάλυµµα ακουστικού που
χρησιµοποιείται µε αυτό το
προϊόν µπορεί να
προσελκύσει επικίνδυνα
αντικείµενα όπως καρφίτσες,
συνδετήρες ή βελόνες. Να
είστε προσεχτικοί ώστε να
αποφευχθούν τραυµατισµοί
από τη συγκράτηση
επικίνδυνων αντικειµένων
στο ακουστικό.